+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

School
Zundert, Nederland

    januari - oktober 1861 ?

Vincent volgde onderwijs aan de dorpsschool van Zundert, die vlakbij hun woonhuis lag. Omdat alleen de leerlingenlijsten van 1861 bewaard zijn gebleven, is slechts van dat jaar met zekerheid te zeggen dat Vincent er op school zat. Het zal een drukke boel geweest zijn, want alle leerlingen zaten in één klaslokaal bij elkaar en ‘s winters telde de school ca. 150 leerlingen. In de zomer was het rustiger omdat er dan werk op het land gedaan moest worden.

Of en waarom Vincent in 1861 van school ging, is niet duidelijk. Wellicht had het ermee te maken dat zijn ouders vonden dat Vincent te ruw werd door de omgang met alle arbeiderskinderen op de school.

Nadat Vincent van school ging, kreeg hij waarschijnlijk thuis les van de gouvernante Anna Birnie en aanvullende lessen van zijn vader.

Verder lezen

Frank Kools
Vincent van Gogh en zijn geboorteplaats: als een boer van Zundert
Zutphen, 1990

 Jan Meyers 
De jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
Amsterdam, 1989

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen