+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Begraafplaats
Zundert, Nederland

  • 30 mrt. 1853 - 30 sep. 1864
  • 19 mrt. 1868 - 30 jul. 1869
  • 8 apr. 1877

Op de begraafplaats naast het dorpskerkje waar vader Van Gogh dominee was, ligt Vincents doodgeboren broertje begraven. Vincents moeder had op 30 maart 1852 -exact een jaar voordat Vincent geboren werd- een doodgeboren zoon gebaard die zij Vincent noemde. Vincents verjaardag was dus altijd verbonden met de sterfdag van zijn broertje.

Het is aannemelijk dat Vincent weleens bij het grafje van zijn doodgeboren broertje ging kijken toen hij in Zundert woonde. Ook later, toen Vincent ouder was, bezocht hij het kerkhof weleens. Dat blijkt onder andere uit een brief die Vincent aan zijn voormalige baas van Goupil & Cie Tersteeg stuurde toen die op 24 juli 1877 zijn dochtertje verloor:

“Mijn Vader heeft ook gevoeld wat dezer dagen in U zal zijn omgegaan, onlangs stond ik nog des morgens vroeg bij het grafje op het kerkhof te Zundert waarop staat: Laat de kinderkens tot Mij komen want derzulken is het koningrijk Gods. Het is nu ruim 25 jaar geleden sedert Hij Zijn eerste jongsken daar begroef.” Lees de hele brief

Verder lezen

Frank Kools
Vincent van Gogh en zijn geboorteplaats: als een boer van Zundert
Zutphen, 1990

 Jan Meyers 
De jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
Amsterdam, 1989

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen