+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Leurseweg
Etten, Nederland

    eind april 1881 - 27 november 1881

Vincent vond de Leurseweg (of het Leursestraatje, nu o.a. de Stationsstraat en de Baai) prachtig. In oktober 1881 schreef hij zijn vriend Anthon van Rappard:

“Weet ge wat dezer dagen prachtig mooi is, de weg naar ’t station & naar de Leur met die oude knotwilgen, ge hebt er zelf een sepia van. Hoe mooi die boomen nu zijn kan ik U niet zeggen. Heb een stuk of 7 groote studies van enkele stammen gemaakt.” Lees de hele brief

Het is niet bekend op welke studies Vincent in deze brief doelde, maar er zijn een aantal werken van wilgen en de Leurseweg bekend, zoals Weg in Etten die gemaakt moet zijn ter hoogte van de huidige Baai en Weg met knotwilgen ter hoogte van de huidige Stationsstraat.

Hoewel Vincent zich vanaf juli 1881 vooral bezighield met het tekenen naar model, gaf hij ook aandacht aan landschappen:

“Hoe langer hoe meer gevoel ik dat bepaaldelijk het figuurteekenen goed is, ook indirekt ten goede werkt op ’t landschapteekenen. Als men een knotwilg teekent als ware die een levend wezen, en dat is toch eigentlijk zoo, dan volgt de omgeving vanzelf betrekkelijk als men maar al zijn aandacht geconcentreerd heeft op dien bewusten boom en niet gerust heeft voor dat er iets van het leven in kwam.” Lees de hele brief

Verder lezen

J.A. Rozemeyer
Van Gogh in Etten
Etten-­Leur, 2003

Evert van Uitert
Van Gogh in Brabant: schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen
Zwolle, 1987

 

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen