+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Kerkhof
Drenthe, Nederland

  • 15 sep. 1883

Gedurende de tijd dat Vincent in Hoogeveen verbleef, bracht hij een bezoek aan een nabijgelegen kerkhof en schilderde het; een onderwerp dat hij vaker in zijn leven ter hand zou nemen. Hij schreef zijn broer over het bezoek aan dit kerkhof:

“Gisteren vond ik een der eigenaardigste kerkhoven die ik ooit zag – verbeeld U een stuk heide met een heg van digt opeen staande mastboompjes er om heen – zóó dat men meenen zou ’t een gewoon mastboschje was.– Evenwel er is een ingang – een kort laantje en dan komt men op een aantal graven begroeid met bunt en heide. Velen gemerkt met witte palen waarop de namen staan. [...] De kleur is aldaar zeer eigenaardig. Het is iets schoons de echte heide op de graven te zien, de geur van terpentijn heeft iets mystieks. de donkere strook masthout die het afsluit scheidt een tintelende lucht van den ruigen grond, die in ’t algemeen een rosse kleur heeft – fauve – bruinachtig – geelachtig doch overal met lilas toonen. Het was niet makkelijk te schilderen, ik zal er verschillende effekten nog van zoeken, met sneeuw b.v. moet het zeer eigenaardig wezen.” Lees de hele brief

Vincent stuurde een schetsje van het schilderij mee in zijn brief naar zijn broer van 16 september 1883. Helaas is het schilderij waarop de schets gebaseerd is niet bekend. 

Verder lezen

Wout J. Dijk en Meent W. van der Sluis
De Drentse tijd van Vincent van Gogh 1883
Groningen, 2001

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen