+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Weeskinderendijk
Dordrecht, Nederland

  • 4 feb. 1877
  • 8 mrt. 1877
  • 25 aug. 1881

In 1877 maakte Vincent op weg terug van Den Haag naar Etten een tussenstop in Dordrecht. Vanuit de trein had hij een rij molens gezien die hij graag wilde tekenen. Op de Weeskinderendijk trotseerde hij de regen en maakte een tekening van het molenrijke landschap daar: zo had hij naar eigen zeggen

"althans nog een souvenir meegebragt van zijn uitstapje." Lees de hele brief 

In Etten werkte hij de tekening vervolgens uit  tot een aquarel. Molens te Dordecht bevindt zich nu in de collectie van het Kröller-Müller Museum. De twee molens die aan de rechterkant van de tekening te zien zijn, heeft Vincent erbij bedacht; op die plek stonden destijds namelijk helemaal geen molens.

Vincent kende de Weeskinderendijk nog uit de tijd dat hij in Dordrecht woonde in 1877. Toen maakte hij weleens wandelingen op de dijk. Zo schreef hij in februari van dat jaar aan zijn broer Theo:

“toen ik verl. Zondag alleen wandelde op dien dijk, toen dacht ik zoo hoe goed die hollanschen grond was, en ik voelde iets van “heden is het in mijn hart om een verbond te maken met mijnen God.” Lees de hele brief

Tijdens het wandelen op de dijk kwamen herinneringen bij hem naar boven aan hoe hij vroeger in Zundert dikwijls wandelde met zijn broertje en vader.

Verder lezen

Teio Meedendorp
Tekeningen en grafiek van Vincent van Gogh in de collectie van het Kröller-Müller Museum
Otterlo, 2007, pp. 42-45

M.J. Brusse
Onder de  menschen: Vincent van Gogh als boekverkoopersbediende I-III
In: Nieuwe Rotterdamse Courant 31 mei 1914, 2 juni 1914, 4 juni 1914
(later opgenomen in Jo van Gogh-Bonger, Verzamelde brieven, 1973)

E.H. Cossee
Vincent van Gogh en kerkelijk Dordrecht
In: Kwartaal & teken 6- 1 (1980), pp. 1-5

Herinneringen van C. Görlitz
Brief aan Frederik van Eeden, Nijmegen, 3 februari 1891

(te raadplegen in: documentatiemap ‘Dordrecht’ in het Van Gogh Museum, Amsterdam)

Ad Molendijk
Vincent van Gogh in Dordrecht 
In: Kwartaal & Teken 16-2 (1990), pp. 3-10

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen