+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Trinitatiskapel
Dordrecht, Nederland

  • 21 jan. 1877

Vincent woonde iedere zondag meerdere kerkdiensten bij in verschillende kerken. Op 21 januari 1877 bezocht hij de Trinitatiskapel, het kerkje van de Evangelisch Lutherse gemeente waar Johannes Wilhelmus Beversen (1834-1897) dominee was. Hij schreef aan zijn broer Theo:

“Dezen morgen was ik bij Ds Beversen in een oud klein kerkje, er was Avondmaal en zijn tekst was “Zoo wie dorst die kome tot Mij en drinke.”" Lees de hele brief

Verder lezen

M.J. Brusse
Onder de  menschen: Vincent van Gogh als boekverkoopersbediende I-III
In: Nieuwe Rotterdamse Courant 31 mei 1914, 2 juni 1914, 4 juni 1914
(later opgenomen in Jo van Gogh-Bonger, Verzamelde brieven, 1973)

E.H. Cossee
Vincent van Gogh en kerkelijk Dordrecht
In: Kwartaal & teken 6- 1 (1980), pp. 1-5

Herinneringen van C. Görlitz
Brief aan Frederik van Eeden, Nijmegen, 3 februari 1891

(te raadplegen in: documentatiemap ‘Dordrecht’ in het Van Gogh Museum, Amsterdam)

Ad Molendijk
Vincent van Gogh in Dordrecht 
In: Kwartaal & Teken 16-2 (1990), pp. 3-10

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen