+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Pension familie Rijken
Dordrecht, Nederland

  • 9 jan. 1877 - 2 mei 1877

Vincent verbleef in Dordrecht in het kosthuis van Pieter Rijken en zijn vrouw Maria Aelmans in de Tolbrugstraat Waterzijde, boven hun kruidenierswinkel. Naast het pand bevond zich de opslag van Vincents werkgever Blussé & Van Braam: het is dan ook aannemelijk dat Vincent dit kosthuis vond door bemiddeling van zijn baas Pieter Kornelis Braat.  
Het echtpaar had al drie kostgangers in huis toen Vincent zich aandiende en hij moest zijn kamer daarom delen met een andere jongeman, Paulus Coenraad Görlitz (1851-1921). Samen rookten ze pijp en praatten ze over het leven, maakten wandelingen, bezochten kerkdiensten en het Dordrechts museum. Hun kamer bevond zich op de eerste verdieping aan de achterkant van het huis en had daardoor uitzicht op de tuinen van de huizen aan de Groenmarkt en Varkensmarkt. Hij schreef zijn broer Theo erover:

“Het raam van mijn kamer ziet uit op tuinen, met mast en populieren enz. en den achterkant van oude huizen, o.a. een groot met klimop begroeid,“a strange old plant is the ivy green” zei Dickens. Er kan zoo iets ernstigs en min of meer sombers in dat gezigt zijn, en Gij moest het zien met de morgen zon er op.” Lees de hele brief

Met toestemming van Görlitz hing Vincent de kamer vol met allerlei prenten waarop hij aan de rand Bijbelse spreuken had geschreven zoals zijn favoriete tekst "Steeds droevig, maar altijd blijde." Vincent las zo veel als hij kon uit de Bijbel; hij had immers de wens om theologie te studeren en was zich ervan bewust dat hij nog genoeg te bestuderen had. Zijn kamergenoot trof hem dan ook regelmatig al slapend boven de Bijbel aan. De Rijkens vonden Vincent maar een zonderling met zijn vrome, sobere en teruggetrokken gedrag.

Verder lezen

M.J. Brusse
Onder de  menschen: Vincent van Gogh als boekverkoopersbediende I-III
In: Nieuwe Rotterdamse Courant 31 mei 1914, 2 juni 1914, 4 juni 1914
(later opgenomen in Jo van Gogh-Bonger, Verzamelde brieven, 1973)

E.H. Cossee
Vincent van Gogh en kerkelijk Dordrecht
In: Kwartaal & teken 6- 1 (1980), pp. 1-5

Herinneringen van C. Görlitz
Brief aan Frederik van Eeden, Nijmegen, 3 februari 1891

(te raadplegen in: documentatiemap ‘Dordrecht’ in het Van Gogh Museum, Amsterdam)

Ad Molendijk
Vincent van Gogh in Dordrecht 
In: Kwartaal & Teken 16-2 (1990), pp. 3-10

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen