+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Nieuwkerk
Dordrecht, Nederland

  • 27 feb. 1877
  • 8 mrt. 1877

Vincent liep tijdens zijn (nachtelijke) dwalingen door de stad graag langs de Nieuwkerk. Zo wandelde hij bijvoorbeeld op 27 februari via de Grote Kerk, de grachten en de Groothoofdspoort naar de Nieuwkerk:

“Het had gesneeuwd en het was alles zoo stil, alleen zag men nog een lichtje hier en daar in eene of andere bovenkamer en in de sneeuw het zwarte figuur van den klapperman. Het was hoog water en door de sneeuw schenen de grachten en de schepen donker. Het kan daar zoo mooi zijn bij die kerken. De lucht was grijs en nevelachtig en de maan scheen er flaauw doorheen.” Lees de hele brief

Verder lezen

M.J. Brusse
Onder de  menschen: Vincent van Gogh als boekverkoopersbediende I-III
In: Nieuwe Rotterdamse Courant 31 mei 1914, 2 juni 1914, 4 juni 1914
(later opgenomen in Jo van Gogh-Bonger, Verzamelde brieven, 1973)

E.H. Cossee
Vincent van Gogh en kerkelijk Dordrecht
In: Kwartaal & teken 6- 1 (1980), pp. 1-5

Herinneringen van C. Görlitz
Brief aan Frederik van Eeden, Nijmegen, 3 februari 1891

(te raadplegen in: documentatiemap ‘Dordrecht’ in het Van Gogh Museum, Amsterdam)

Ad Molendijk
Vincent van Gogh in Dordrecht 
In: Kwartaal & Teken 16-2 (1990), pp. 3-10

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen