+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Grote Kerk
Dordrecht, Nederland

  • 9 jan. 1877 - 2 mei 1877

In Vincents leven in Dordrecht speelde het christelijk geloof zo’n belangrijke rol dat hij zondags vaak wel drie kerkdiensten bezocht, waaronder die in de Grote Kerk. Daar was een oude vriend van zijn vader dominee, Petrus Marinus Keller van Hoorn (1825-1908). Vincent kwam weleens bij hem thuis; zo bezocht hij hem op 16 februari 1877 samen met zijn vader en vroeg hij hem eens om advies over zijn wens om theologie te gaan studeren. Ds. Keller van Hoorn zou hem toen de studie ontraden hebben, omdat Vincent niet de juiste vooropleiding had.

Vincent schreef zijn broer Theo regelmatig over de onderwerpen van de preken die hij in de Grote Kerk hoorde. Zo weten we dat hij luisterde naar overdenkingen over de Bijbelteksten: “Ik kom om Uw wil te doen o Heer” (Heb 10: 7-9) en “Zoo wie niet heeft liefgehad die heeft God niet gekend want God is Liefde” (1 Joh 4: 8). Vincent hield van de omgeving van de Grote Kerk en wandelde steevast door het gebied als hij een wandeling door de stad maakte.

Verder lezen

M.J. Brusse
Onder de  menschen: Vincent van Gogh als boekverkoopersbediende I-III
In: Nieuwe Rotterdamse Courant 31 mei 1914, 2 juni 1914, 4 juni 1914
(later opgenomen in Jo van Gogh-Bonger, Verzamelde brieven, 1973)

E.H. Cossee
Vincent van Gogh en kerkelijk Dordrecht
In: Kwartaal & teken 6- 1 (1980), pp. 1-5

Herinneringen van C. Görlitz
Brief aan Frederik van Eeden, Nijmegen, 3 februari 1891

(te raadplegen in: documentatiemap ‘Dordrecht’ in het Van Gogh Museum, Amsterdam)

Ad Molendijk
Vincent van Gogh in Dordrecht 
In: Kwartaal & Teken 16-2 (1990), pp. 3-10

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen