+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Blussé & Van Braam
Dordrecht, Nederland

  • 9 jan. 1877 - 2 mei 1877

In januari 1877 begon Vincent als winkelbediende in de boekhandel Blussé & Van Braam. In december had Vincent de winkel alvast bezocht om te kijken of het wat voor hem was en in januari bleef hij na een eerste proefweek in Dordrecht. Vincent had de baan te danken aan bemiddeling van zijn oom Vincent 'Cent' van Gogh.

Blussé & Van Braam was een winkel met boeken, tijdschriften, kantoorartikelen, kaarten en prenten. Eén van Vincents taken was om verzendingen na te kijken. Als "bijlopie" deed hij verder vooral kleine klusjes in de winkel. Hij maakte lange dagen van ’s ochtends acht tot ’s avonds laat. Tussen de bedrijven door werkte hij achter zijn lessenaar aan vertalingen van de Bijbel uit het Nederlands naar het Engels, Duits en Frans. Zijn wens om dominee te worden stond zijn werk in de winkel duidelijk in de weg en zijn kamergenoot Paulus Coenraad Görlitz vertelde Vincents ouders dan ook treffend "Vincent deugt niet voor zijn vak, zijn roeping is elders." Vincent zou Dordrecht uiteindelijk half mei verlaten om zich in Amsterdam voor te bereiden op een studie theologie. Hij vertrok pas uit Dordrecht toen zijn baas een vervanger voor hem had gevonden.

Verder lezen

M.J. Brusse
Onder de  menschen: Vincent van Gogh als boekverkoopersbediende I-III
In: Nieuwe Rotterdamse Courant 31 mei 1914, 2 juni 1914, 4 juni 1914
(later opgenomen in Jo van Gogh-Bonger, Verzamelde brieven, 1973)

E.H. Cossee
Vincent van Gogh en kerkelijk Dordrecht
In: Kwartaal & teken 6- 1 (1980), pp. 1-5

Herinneringen van C. Görlitz
Brief aan Frederik van Eeden, Nijmegen, 3 februari 1891

(te raadplegen in: documentatiemap ‘Dordrecht’ in het Van Gogh Museum, Amsterdam)

Ad Molendijk
Vincent van Gogh in Dordrecht 
In: Kwartaal & Teken 16-2 (1990), pp. 3-10

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen