+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 

Van Gogh in Dordrecht, Nederland

  • 3 jan. 1877 - 2 mei 1877
Vincent woonde drie maanden in Dordrecht en werkte daar bij een boekhandel.

Vincent kwam in januari 1877 in Dordrecht aan om in de boekhandel Blussé & Van Braam te werken. Zijn baan als hulpje in de winkel vond hij niet leuk; hij wilde liever dominee worden en zijn gedachten over het christelijk geloof en zijn toekomst hielden hem meer bezig dan zijn werk. Hij maakte lange dagen in de boekhandel en zijn schaarse vrije tijd bracht hij al wandelend door in de stad, pratend met zijn huisgenoot of Bijbel lezend op zijn kamer. Hij woonde in bij Pieter Rijken en diens vrouw Maria Aelmans die boven hun kruidenierszaak een gasthuis hadden. Vincents religieuze fanatisme was in die tijd zo groot dat hij iedere zondag wel drie diensten bezocht bij kerken van uiteenlopende aard. De dertien bewaarde brieven van Vincent uit Dordrecht staan boordevol verwijzingen naar de Bijbel. Zijn verlangen om zelf predikant te worden werd steeds sterker en hij oriënteerde zich op een mogelijke studie theologie. Uiteindelijk vertrok hij in mei 1877 naar Amsterdam om zich daar voor te bereiden op die opleiding. 

Bestaand, toegankelijk
Bestaand, niet toegankelijk
Verdwenen

Locaties in
Dordrecht

Verder lezen

M.J. Brusse
Onder de  menschen: Vincent van Gogh als boekverkoopersbediende I-III
In: Nieuwe Rotterdamse Courant 31 mei 1914, 2 juni 1914, 4 juni 1914
(later opgenomen in Jo van Gogh-Bonger, Verzamelde brieven, 1973)

E.H. Cossee
Vincent van Gogh en kerkelijk Dordrecht
In: Kwartaal & teken 6- 1 (1980), pp. 1-5

Herinneringen van C. Görlitz
Brief aan Frederik van Eeden, Nijmegen, 3 februari 1891

(te raadplegen in: documentatiemap ‘Dordrecht’ in het Van Gogh Museum, Amsterdam)

Ad Molendijk
Vincent van Gogh in Dordrecht 
In: Kwartaal & Teken 16-2 (1990), pp. 3-10

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen