+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Pulchri Studio
Den Haag, Nederland

    eerste half jaar van 1882

Vincent was in oktober 1881 op voorspraak van kunstenaar Anton Mauve (1838-1888) buitengewoon lid van de Haagse kunstenaarsvereniging Pulchri Studio geworden. De vereniging was in 1847 opgericht zodat kunstenaars naar model konden tekenen en kunstbeschouwingen en tentoonstellingen konden bekijken en organiseren. Voor Vincent was het lidmaatschap bij Pulchri zeer welkom, want zo zou hij andere kunstenaars in Den Haag kunnen leren kennen en, minstens net zo belangrijk, twee maal per week naar model kunnen tekenen. Dit zou hem de nodige kosten besparen voor het inhuren van een model. Hij betaalde namelijk al snel 1 a 2 gulden per dag voor een model, terwijl hij bij Puchri f 6,25 betaalde voor een half jaar lidmaatschap. Toch is er geen tekening bekend waarvan zeker is dat die op een tekenavond in Pulchri is ontstaan.

Vincent bezocht naast de tekenavonden ook een keer een kunstbeschouwing en een tableaux vivant. Hij was zelf eens door kunstenaar Bernardus Johannes Blommers (1845–1914) benaderd om in Pulchri een kunstavond te geven over de tijdschriftillustraties die hij actief verzamelde (naar o.a. Hubert von Herkomer, Frank Holl, George Dumaurier). De avond vond uiteindelijk niet plaats omdat het bestuur van Pulchri neerkeek op het populaire grafische werk dat volgens hen ook gewoon in het café kon worden bekeken.

Pulchri Studio huurde destijds de Regentenkamer van het Hofje van Nieuwkoop. 

Verder lezen

Teun Berserik en Feico Hoekstra
Vincent van Gogh: de vroege jaren (stripboek)
Amsterdam, 2012

F. Leeman en J. Sillevis
De Haagse School en de jonge Van Gogh
Zwolle, 2005

In de voetsporen van Van Gogh
Wandeling bij De Haagse School en de jonge Van Gogh
Gemeentemuseum Den Haag, 2005

Michiel van der Mast en Charles Dumas
Van Gogh en Den Haag
Zwolle, 1990

Jan Meyers
De jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
Amsterdam, 1989

 

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen