+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Burger-gasthuis
Den Haag, Nederland

  • 7 jun. 1882 - 1 jul. 1882

In het voorjaar van 1882 lagen zowel George Hendrik Breitner (1857-1923) als Vincent in het Burger Gasthuis, beiden om zich aan een geslachtsziekte te laten behandelen. Voordat Vincent op 7 juni 1882 werd opgenomen, lag Breitner al in het ziekenhuis. Vincent bracht hem toen weleens een bezoek en nam dan tekenspullen voor hem mee. Dat Vincent later ook in het ziekenhuis lag heeft Breitner niet geweten. Hij wist niets van Vincents ziekbed af en verliet het ziekenhuis zonder hem gedag te zeggen. In het ziekenhuis wilde Vincent ook tekenen, hij schreef aan zijn broer Theo:

"ik weet niet of gij de ‘geefhuisjes’ op de Brouwersgracht tegenover ’t gasthuis kent. ik wou daar wel eens gaan teekenen als het weer het toelaat. ik maakte deze week er reeds een paar krabbels. Het zijn eenige rijen huisjes met kleine tuintjes die naar ik meen aan het armbestuur hooren." Lees de hele brief

Deze armenhuisjes staan er nog steeds.

Het Burger Gasthuis was in 1823 opgericht aan de Zuidwal en had zestig bedden om een bevolking van 40.000 mensen te dienen. In 1865 werd er een nieuw pand voor het gasthuis gebouwd, waar Breitner en Vincent dus verbleven.

Verder lezen

Teun Berserik en Feico Hoekstra
Vincent van Gogh: de vroege jaren (stripboek)
Amsterdam, 2012

F. Leeman en J. Sillevis
De Haagse School en de jonge Van Gogh
Zwolle, 2005

In de voetsporen van Van Gogh
Wandeling bij De Haagse School en de jonge Van Gogh
Gemeentemuseum Den Haag, 2005

Michiel van der Mast en Charles Dumas
Van Gogh en Den Haag
Zwolle, 1990

Jan Meyers
De jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
Amsterdam, 1989

 

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen