+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

rue Laval
Parijs, Frankrijk

    28 februari 1886 - begin juni 1886

Toen Vincent op 28 februari 1886 enkele maanden eerder dan gepland in Parijs aankwam, trok hij direct in bij zijn broer Theo in diens kleine appartement aan de rue Laval nr. 25 (tegenwoordig rue Victor Massé). In de briefwisseling voorafgaand aan zijn vertrek uit Antwerpen had Theo hem al laten weten dat hij zijn huis te klein vond om samen in te wonen. Het leek hem daarom het best als Vincent pas na 1 juni, als zijn huurcontact afliep, naar Parijs zou komen. Maar Vincent kon niet langer wachten en kwam toch al eerder naar Parijs. Vincent had aan de rue Laval dus weinig ruimte om te werken. In de eerste maanden ging hij naar het atelier van Fernand Cormon waar hij naar naakt en antieke voorbeelden kon tekenen en schilderen. Op 1 juni verhuisden de broers naar een groter appartement aan de rue Lepic waar Vincent ook een kamertje als atelier kon gebruiken.  

Verder lezen

Nienke Bakker
Van Gogh en Montmartre
Amsterdam, 2011

Françoise Cachin en Bogomila Welsh-Ovcharov
Van Gogh à Paris
Parijs, 1988

Ella Hendriks en Louis van Tilborgh
Vincent van Gogh schilderijen, deel 2: Antwerpen en Parijs
Amsterdam, 2011

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen