+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Georges Thomas
Parijs, Frankrijk

  • 19 feb. 1886 - 19 feb. 1888

Georges Thomas (?-1908), ook wel 'père Thomas' genoemd, was een kleine kunsthandelaar die hedendaagse kunstenaars steunde door hun werk tentoon te stellen en aan te kopen. Hij was bijvoorbeeld een van de eersten die het werk van Henri de Toulouse-Lautrec verkocht. Ook Vincents werk hing in 1886-87 in zijn zaak, maar voor zover bekend werd daarvan niets verkocht. Vincents kunst werd destijds niet alleen bij Thomas geëxposeerd, maar ook bij een paar andere kleine Parijse handelaren, zoals Julien Tanguy en bij Pierre Firmin Martin.

Vincent noemde Thomas iemand van “het genre half handelaar, half liefhebber”. Hij kocht namelijk ook werk voor zichzelf aan, zoals een stuk van Émile Bernard (op de door Vincent georganiseerde tentoonstelling in Restaurant du Chalet). Vincent hoopte steun van Thomas te krijgen in de tijd dat het verkopen van werk nog lastig was: toen Vincent in Arles woonde, probeerde hij zijn broer Theo herhaaldelijk zo ver te krijgen om Thomas te benaderen hen geld te lenen als voorschot op de te verkopen werken. 

Verder lezen

Nienke Bakker
Van Gogh en Montmartre
Amsterdam, 2011

Françoise Cachin en Bogomila Welsh-Ovcharov
Van Gogh à Paris
Parijs, 1988

Ella Hendriks en Louis van Tilborgh
Vincent van Gogh schilderijen, deel 2: Antwerpen en Parijs
Amsterdam, 2011

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen