+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Bing
Parijs, Frankrijk

  • 28 feb. 1886 - 19 feb. 1888

De kunsthandelaar Siegfried Bing (1838-1905) had een handel in Chinese en Japanse kunst en kunstnijverheid op de hoek van de rue Chauchat en rue de Provence. Vincent kwam er regelmatig. In Antwerpen was Vincent geïnteresseerd geraakt in Japanse prenten en was hij langzaamaan gestart met het verzamelen ervan. In Parijs breidde hij deze verzameling flink uit. De prenten waren meer dan een liefhebberij, ze werden een belangrijke inspiratiebron voor zijn eigen werk. Op de zolder bij Bing zocht hij tussen de grote stapels prenten de exemplaren uit die hij mooi vond.

Vincent was zo enthousiast over de Japanse kunst dat hij ook andere kunstenaars naar de winkel van Bing stuurde en dat hij in februari-maart 1887 in het café-restaurant Le Tambourin een tentoonstelling maakte met Japanse prenten. Als gevolg daarvan lieten ook kunstenaars zoals Émile Bernard en Louis Anquetin zich in hun werk voortaan door Japanse kunst beïnvloeden.

Toen Vincent in 1888 in Arles woonde, beweerde hij dat al zijn werk min of meer op Japonaiserieën berustte en liet hij weten hoe hoog hij de Japanse kunst achtte:

“De Japanse kunst is iets als de primitieven, als de Grieken, als onze oude Hollanders, Rembrandt, Potter, Hals, Vermeer, Van Ostade, Ruisdael. Dat kent geen einde.” Lees de hele brief

Ook al woonde Vincent toen niet meer in Parijs, hij probeerde Theo er wel toe aan te zetten om de verzameling Japanse prenten verder uit te breiden met prenten. Hij schreef op 15 juli 1888:

“Maar neem dan ook de Hokusai’s, 300 gezichten op de heilige berg, en de genrestukjes. Er is bij Bing een zolder, daar ligt een stapel van 10 duizend Japanse prenten, landschappen, figuren, ook oude prenten. Hij zal je op een zondag zelf laten kiezen, neem dan ook flink wat oude bladen.” Lees de hele brief

Bing had in Parijs nog twee andere filialen, namelijk op rue Bleue 13 en rue de la Paix 19 (dit laatste sloot in 1886).

Verder lezen

Gabriel P Weisberg, Edwin Becker
De oorsprong van L’art Nouveau: het Bing imperium
Amsterdam, 2004

Louis van Tilborgh
Van Gogh in Focus: Van Gogh en Japan
Amsterdam, 2006

Nienke Bakker
Van Gogh en Montmartre
Amsterdam, 2011

Françoise Cachin en Bogomila Welsh-Ovcharov
Van Gogh à Paris
Parijs, 1988

Ella Hendriks en Louis van Tilborgh
Vincent van Gogh schilderijen, deel 2: Antwerpen en Parijs
Amsterdam, 2011

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen