+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Bague et Cie
Parijs, Frankrijk

    oktober - november 1888

Uit correspondentie tussen Vincent en zijn broer Theo blijkt dat de kunsthandel Bague et Cie in het najaar van 1888 interesse toonde om recente werken van Vincent te verkopen. De kunsthandel was toen in handen van Athnase Bague en zijn partner Maurice Gouvet. Zij handelden in kunstwerken van de school van Barbizon en de Haagse school en concurreerden zodoende met de firma Boussod, Valadon & Cie. Vermoedelijk kocht Bague een schilderij van Vincent uit Arles, maar het is niet bekend om welk werk het gaat. Vincent schreef aan Theo:

“Maar zeg tegen Bague [...] dat ik erg blij ben dat hij die studie heeft gekocht en dat ik zolang de herfst me gunstig gezind is, studies aan het maken ben waarvan ik graag zou willen dat hij ze kwam bekijken”. Lees de hele brief

Vincent drong er in brieven bij Theo op aan om Bague et Cie als afzetkanaal voor zijn werk te gebruiken: zo probeerde Vincent vanuit Arles de handel in zijn schilderijen te beïnvloeden. Hij benadrukte dat Theo duidelijk moest maken dat hij tot dan toe in Arles vooral studies had gemaakt en slechts enkele uitgewerkte schilderijen zoals De witte boomgaard, De roze boomgaard en De oogst.

Verder lezen

Nienke Bakker
Van Gogh en Montmartre
Amsterdam, 2011

Françoise Cachin en Bogomila Welsh-Ovcharov
Van Gogh à Paris
Parijs, 1988

Ella Hendriks en Louis van Tilborgh
Vincent van Gogh schilderijen, deel 2: Antwerpen en Parijs
Amsterdam, 2011

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen