+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Pegwell Bay
Ramsgate, Engeland

  • 27 apr. 1876

Toen Vincent les gaf aan de school van Stokes ging hij geregeld met de leerlingen wandelen. Hij schreef zijn broer Theo eens over een bijzondere, lange wandeling die hij op 27 april 1876 maakte met de jongens en die naar Pegwell Bay gevoerd moet hebben: 

“Het was naar een inham van de zee, en de weg daarheen ging door de akkers met het jonge koren en langs heggen van meidoorn enz. Toen wij er kwamen hadden wij links een hooge steile kant van zand en steen, zoo hoog als een huis van 2 verdiepingen. Boven daarop stonden oude knoestige Meidoornstruiken waarvan de zwarte of met grijs korstmos bedekte stammen en takken door den wind allen den zelfden kant uit waren gebogen, ook enkele vlierstruiken.De grond waar wij liepen was geheel bedekt met groote grijze steenen, krijt en schelpen. Rechts de zee, die zoo kalm was als een vijver en waarin het licht van de fijn grijze lucht waar de zon onderging weerkaatste. Het was eb en het water zeer laag.” Lees de hele brief 

Verder lezen

Martin Bailey
Young Vincent: the story of Van Gogh's years in England
London, 1990

Kristine Groenhart en Willem-Jan Verlinden
Hoe ik van Londen houd: wandelen door het Londen van Vincent van Gogh
Amsterdam, 2013

Jan Meyers
De Jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
Amsterdam, 1989

Ronald Pickvance
English influences on Vincent Van Gogh 
London, 1974

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen