+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 

Van Gogh in Ramsgate, Engeland

  • 16 apr. 1876 - 23 jun. 1876
Vincent startte na een mislukte carrière in de kunsthandel als hulponderwijzer aan een school in Ramsgate.

Op 4 januari 1876 hoorde Vincent dat hij per 1 april van dat jaar ontslagen werd door kunsthandel Goupil & Cie in Parijs. Vincent besloot zich terug te trekken uit het vak van kunsthandelaar en zich op het onderwijs te storten. Hij solliciteerde op verschillende functies (in Engeland), maar op de meeste brieven die hij schreef, kwam geen reactie.

Uitgerekend een dag voor zijn geplande vertrek uit Parijs, op 14 april, kreeg hij een positief bericht. William Port Stokes (ca. 1832-1890), een onderwijzer uit Ramsgate bood hem aan om tegen kost en inwoning -maar zonder salaris- voor hem te komen werken als assistent onderwijzer op zijn jongensschool. Vincent was blij iets gevonden te hebben en ging op het aanbod in. Hij had geen idee wat hij van Ramsgate kon verwachten. Het enige dat hij wist was dat het een badplaats was met 12.000 inwoners.

Het  afscheid van zijn ouders viel Vincent zwaarder dan ooit nu hij zijn koers veranderde en uit de kunst het onderwijs in ging. De natuur weerspiegelde zijn gevoel en Vincent vond mooie woorden om dat te beschrijven:

“Reeds dikwijls namen wij afscheid van elkander; wel was er ditmaal meer wee in dan vroeger, van beide kanten, maar moed ook, door het vaster vertrouwen op, bij de grooter behoefte aan zegen. En was het niet of de natuur met ons medevoelde, ’t was zoo grijs en min of meer bar een paar uur geleden.” Lees de hele brief

In Ramsgate herkende Vincent de eigenaardige sfeer van de badplaats van andere plaatsen aan de kust die hij kende, zoals Den Haag en Scheveningen.

Hoewel hij moest wennen aan zijn nieuwe positie beviel de jongensschool hem. Hij beleefde er zo’n goede en onbezorgde tijd dat het hem verontrustte:

“Het zijn werkelijk gelukkige dagen die ik hier heb, den eenen dag na den anderen, maar toch is het een geluk en eene rust die ik niet geheel vertrouw maar uit het een kan het andere voortkomen.” Lees de hele brief

Vincent zou slechts korte tijd in Ramsgate wonen, omdat de kostschool waar hij werkte in juni verhuisde naar Isleworth, een plaatsje net buiten Londen. Vincent verhuisde mee.

Bestaand, toegankelijk
Bestaand, niet toegankelijk
Verdwenen

Locaties in
Ramsgate

Verder lezen

Martin Bailey
Young Vincent: the story of Van Gogh's years in England
London, 1990

Kristine Groenhart en Willem-Jan Verlinden
Hoe ik van Londen houd: wandelen door het Londen van Vincent van Gogh
Amsterdam, 2013

Jan Meyers
De Jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
Amsterdam, 1989

Ronald Pickvance
English influences on Vincent Van Gogh 
London, 1974

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen