+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Turnham Green
Isleworth, Engeland

    laatste week juni 1876 - 20 dec 1876

Vincent maakte in november 1876 onderaan een brief aan zijn broer Theo een tekening van het kerkje van Turnham Green. Hij noemde dit ‘het kerkje van Mr. Jones’, omdat Thomas Slade-Jones (1829-1883), op wiens school Vincent werkte, de voorganger van de kerk was. Het kerkje was opgericht in september 1875 en helemaal opgetrokken uit golfplaten, iets wat destijds vaker voorkwam. Vincent bezocht de kerkdiensten en lezingenavonden regelmatig en gaf er zondagsschool. Hij had het blijkbaar naar zijn zin, want hij schreef zijn broer:

“O Jongen ik verheug er mij zoo op om als het koud zal zijn hier en daar rond te gaan te Turnham green.” Lees de hele brief

Op donderdag 16 november 1876, een maand na zijn eerste preek in Wesleyan Methodist Church mocht Vincent ook in Turnham Green spreken. Blijkbaar viel het in de smaak, want bij de volgende vergadering werd Vincent door het team van de kerk officieel aangenomen als collega. Omdat Vincent zich steeds meer met de kerk bezighield, werd op de school van Jones waar hij ook werkte een nieuwe assistent onderwijzer aangenomen die zijn taken kon overnemen.

Verder lezen

Martin Bailey
Young Vincent: the story of Van Gogh's years in England
London, 1990

Kristine Groenhart en Willem-Jan Verlinden
Hoe ik van Londen houd: wandelen door het Londen van Vincent van Gogh
Amsterdam, 2013

Jan Meyers
De jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
Amsterdam, 1989

Ronald Pickvance
English influences on Vincent Van Gogh 
London, 1974

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen