+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Methodistenkerk
Isleworth, Engeland

    begin juni 1876 - 20 dec 1876

Toen Vincent in Isleworth woonde, bezocht hij op maandagavonden de bidstond in de Methodistenkerk Wesleyan Methodist Church. Op 29 oktober 1876 gaf hij hier zijn eerste preek en hij hoopte dat er velen zouden volgen. Hij schreef zijn broer Theo enthousiast:

“Ik had een gevoel als iemand die uit een donker gewelf onder den grond weer in ’t vriendlijk daglicht komt toen ik op den preekstoel stond en het is mij eene heerlijke gedachte dat voortaan waar ik komen zal ik het evangelie zal prediken.” Lees de hele brief

Zijn preek had als thema "Een Pelgrimstocht door het leven". Je kunt zijn hele preek teruglezen in de brief aan Theo van 3 november 1876. 

Verder lezen

David Bruxner 
Van Gogh’s sermon 
in: Country Life, 11 november 1976, pp. 1426-1428

Martin Bailey
Young Vincent: the story of Van Gogh's years in England
London, 1990

Kristine Groenhart en Willem-Jan Verlinden
Hoe ik van Londen houd: wandelen door het Londen van Vincent van Gogh
Amsterdam, 2013

Jan Meyers
De jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
Amsterdam, 1989

Ronald Pickvance
English influences on Vincent Van Gogh 
London, 1974

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen