+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Hampton Court
Isleworth, Engeland

    begin juni 1876 - begin juli 1876

Vincent bezocht tijdens zijn verblijf in Isleworth eenmaal Hampton Court, een eeuwenoud paleis in Surrey waar Karel I (1600-1649) en zijn vrouw Henriëtta Maria (1609-1669) hadden gewoond. De geschiedenis van het indrukwekkende kasteel, de tuinen en de collectie spraken tot Vincents verbeelding:

“En onwillekeurig dacht ik levendig aan de personen die daar te Hampton Court geleefd hebben ook, aan Karel I en Zijne vrouw (Dat was die die zei “je Te remercie mon Dieu de m’avoir fait Reine, mais Reine malheureuse” en bij wier graf Bossuet sprak uit den overvloed zijns harten.” Lees de hele brief

In zijn brief aan Theo beschreef hij zijn bezoek en stuurde hij een veertje mee van een roek uit het park. Vincent schreef over de prachtige tuin met de lange lanen van kastanje- en lindeboomen, hij noemde schilderijen van onder andere van Giovanni Bellini (ca. 1435/38-1516), Titiaan (ca.1485/90-1576), Rembrandt (1606/7-1669), Leonardo da Vinci (1452-1519), Andrea Mantegna (1430-1506).

Verder lezen

Martin Bailey
Young Vincent: the story of Van Gogh's years in England
London, 1990

Kristine Groenhart en Willem-Jan Verlinden
Hoe ik van Londen houd: wandelen door het Londen van Vincent van Gogh
Amsterdam, 2013

Jan Meyers
De jonge Vincent: jaren van vervoering en vernedering
Amsterdam, 1989

Ronald Pickvance
English influences on Vincent Van Gogh 
London, 1974

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen