+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

School
Brussel, België

  • 16 jul. 1878 - 17 jul. 1878
  • 26 aug. 1878 - 25 nov. 1878

Vanaf half augustus 1878 volgde Vincent les aan de Vlaamse opleidingsschool voor evangelisten aan het Sint-Kathalijneplein. In juli 1878 was hij al met zijn vader en meneer Jones naar Brussel afgereisd om zich daar te oriënteren op een studie voor evangelist. Vincent schreef zijn broer Theo erover:

“De Vlaamsche opleidingschool zagen wij, die heeft een 3jarigen cursus terwijl zooals gij weet in Holland op zijn allergunstigst de studien nu nog 6 jaar zouden moeten duren. En zelfs eischt men niet eens dat men die school doorloopen hebbe voor & aleer men kan dingen naar eene plaats en betrekking van Evangelist. Wat men eischt is de gaaf om gemakkelijk hartelijke en populaire voordragten of toespraken te kunnen houden tot het volk, liever kort en krachtig dan geleerd en lang.  Zoo let men er minder op groote kennis der oude talen en veel theologische studie, alhoewel al wat men daarvan weet eene groote aanbeveling is, maar neemt meer in aanmerking de geschiktheid van het praktische werk en het natuurlijk geloof.” Lees de hele brief

Vincent zat in de klas met slechts vier andere leerlingen. Uit de herinneringen van een van zijn medeleerlingen, Pieter Jozef Chrispeels, blijkt dat Vincent een onverschillige houding had op school. Hij gedroeg zich sober door niet op een tafel, maar op zijn schoot te schrijven. Vincent kon de opleiding na de proeftijd van drie maanden niet vervolgen, omdat de voorwaarden voor buitenlandse leerlingen anders waren dan die voor Belgen. Hij vertrok daarop naar de mijnstreek Borinage om als evangelist onder de mijnwerkers te werken. 

Verder lezen

Paul Fagel
Van Gogh in Brussel
In: Nederlandse Vereniging te Brussel. Jubileum 1906-1966

W. Lutjeharms 
De Vlaamse opleidingsschool van Nicolaas de Jonge en zijn opvolgers (1875-1926)
Brussel 1978

Bart Moens
De kunstenaarsopleiding van Vincent van Gogh in Brussel
Brussel 2012 (ongepubliceerde scriptie, in te zien in de bibliotheek van het Van Gogh Museum, Amsterdam)

Sjraar van Heugten (red.)
Van Gogh in de Borinage: de geboorte van een kunstenaar
Brussel, 2015

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen