+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Vanderhaegen
Borinage, België

    begin december 1878 – eind december 1878

Toen Vincent vanuit Brussel in het dorpje Patûrage aankwam, kreeg hij een warm welkom van de koopman Benjamin Vanderhaegen en woonde enkele weken bij hem in huis. Vanderheagen vond onderdak voor Vincent bij de boer Jean Baptiste Denis in het nabijgelegen dorpje Wasmes. Daar verwaarloosde Vincent zichzelf zo erg en nam hij zoveel afstand van alle aardse dingen dat Vanderhaegen Vincents ouders in februari 1879 een brief schreef waarin hij zijn zorgen over Vincent uitte. Hij schreef dat Vincent zijn post als evangelist dreigde te verliezen als hij niet naar de raad van velen zou luisteren en zijn levensstijl zou veranderen.

Van Vincents korte verblijf bij Vanderhaegen is verder niets bekend.

Verder lezen

Georges Duez
Vincent van Gogh au Borinage
Mons, 1986

Geneviève Eeckaut
Van Gogh au Borinage
Marcinelle, 1990

Sjraar van Heugten (red.)
Van Gogh in de Borinage: de geboorte van een kunstenaar
Brussel, 2015

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen