+
-
ontdek waar vincent woonde & werkte
 
 

Salon du Bebé
Borinage, België

    begin januari 1879 – eind juni 1890

Tussen januari en juli 1879 sprak Vincent een aantal keer in de Salon du Bébé (ook wel Le temple de Bébé genoemd). In het zaaltje voor ongeveer honderd man kwam een afsplitsing van de protestante kerk van Grand-Wasmes samen. In een van de brieven aan zijn broer Theo schreef Vincent dat hij de bewoners niet gemakkelijk kon verstaan, omdat ze ontzettend snel een Frans dialect spraken. Ook hijzelf moest zijn tempo flink hoog houden om zich verstaanbaar te maken. De kwaliteit van Vincents preken liet vermoedelijk te wensen over, want zijn contract werd niet verlengd. Het Belgische Evangelisatie Comité oordeelde dat hij geen getalenteerd spreker was en niet in staat was om vruchtbare samenkomsten te organiseren. 

Verder lezen

Georges Duez
Vincent van Gogh au Borinage
Mons, 1986

Geneviève Eeckaut
Van Gogh au Borinage
Marcinelle, 1990

Sjraar van Heugten (red.)
Van Gogh in de Borinage: de geboorte van een kunstenaar
Brussel, 2015

 
* Let op! Van Gogh Route behoudt zich het recht reacties niet te plaatsen. Onredelijke en negatieve reacties of andere reacties die niet thuis horen op de website vangoghroute zullen niet geplaatst & verwijderd worden.

Tips & Aanvullingen